خدمات دستگاه های اجرایی

صدور/تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه - (118081044000)

عنوان خدمت: صدور/تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه
شناسه خدمت: 18081044000
نام دستگاه اجرایی:  فنی و حرفه ای استان
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
مدارک مورد نیاز: تکمیل فرم اولویت بندی متقاضیان تاسیس آموزشگاه، تکمیل طرح توجیهی ، کپی مدرک تحصیلی،کپی کارت ملی و شناسنامه، کپی سند مالکیت یا اجاره نامه مکان، فرم مکان، تایید نام ، تاییدیه حراست ، تعیین صلاحیت(سوءپیشینه و عدم اعتیاد)، تاییدیه اماکن،فرم تجهیزات، معرفی مدیر و مربی،عکس تابلو و عکس مهر، قبض پرداخت مالیات ، تاییدیه بهداشت، برنامه کاری، فیش پرداختی،مجوز عناوین آموزشی
هزینه ارائه خدمت: خرید50000ریال کارت اعتباری جهت جهت صدور پروانه تاسیس
مدت زمان ارایه خدمت: متوسط 60 روز کاری

دانلود فایل شناسنامه خدمت

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

انتخابگر پوسته

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

دی ان ان