خدمات دستگاه های اجرایی

صدور مجوزهای تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی و زنان-(13021207108)

عنوان خدمت: صدور مجوزهای تعاونی های روستایی،کشاورزی،تولیدی و زنان
شناسه خدمت: 13021207108
نام دستگاه اجرایی:  سازمان تعاون روستایی استان زنجان
نوع خدمت: G2B,G2C
مدارک مورد نیاز: تعاونی تولید:فرم تکمیل شده مکان یابی منطقه مورد تایید مدیریت تعاون روستایی استان و فرم تکمیل شده درخواست متقاضیان، گواهی نام شرکت از
اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، افتتاح حساب جاری شرکت تعاونی از بانک عامل و شرایط احراز هویت حقوقی////روستایی،کشاورزی و زنان:
درخواست کتبی، طرح توجیهی، تائیدیه و معرفی نامه مدیریت تعاون روستایی استان، درخواست موردی اعضاء،درخواست نظارتی غیرفعال مدیریت تعاون
روستایی استان،گزارش حسابرسی، ، تصویب و امضای اساسنامه مورد تایید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مجمع موسس تعاونی، تصویب ادغام در
مجمع عمومی تعاونی های متقاضی ادغام،درخواست کتبی با ذکر دلایل،گزارش درخواست انحلال از مدیریت تعاون روستایی استان
هزینه ارائه خدمت: ندارد
مدت زمان ارایه خدمت: تعاونی تولید :صدور: 90 روز انحلال: 30 روز روستایی،کشاورزی و زنان: تاسیس: 1 ماه ادغام: 1 ماه انحلال: 2 ماه
فعال سازی: 2 - 1 سال مالی ارایه و تایید پروژه: 1 سال

دانلود فایل شناسنامه خدمت

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

دی ان ان