خدمات دستگاه های اجرایی

صدور مجوز صادرات کالاهای کشاورزی - (13011191100)

عنوان خدمت: صدور مجوز صادرات کالاهای کشاورزی
شناسه خدمت: 13011191100
نام دستگاه اجرایی:  سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگر دستگاههای دولتی (G2G)

مدارک مورد نیاز:

نامه تاییدیه از معاونت تخصصی ذیربط منظم به درخواست متقاضی و سایر مدارک مربوط به کالای مورد نظر.

شماره اظهارنامه گمرکی و کد گمرک

داشتن هزینه ارائه خدمت:  
مدت زمان ارایه خدمت: نهایت سه روز کاری

 

دانلود فایل شناسنامه خدمت

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

دی ان ان