اطلاعات گردشگری استان زنجان

دسته ها

گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه

بخش سلطانیه با وسعتی حدود 156 هکتار در ناحیه مرکزی متمایل به غرب استان زنجان، 48 درجه و 48 دقیقه طول شرقی جغرافیایی و 36 درجه و 36 دقیقه عرض شمالی...


123456789
دی ان ان