اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان زنجان

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان زنجان

بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان زنجان

به گزارش وب دا- زنجان؛ روز چهارشنبه 14آذر ماه سالجاری تعدادی از فلافل پزی های سطح شهر و مراکز سیار تهیه و توزیع مواد غذایی ( فست فود) توسط کارشناس مسئول و کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بازدید شدند.
طی این بازدید وضعیت بهداشتی این مراکز بررسی و کیفیت روغن مصرفی با استفاده از دستگاههای پورتابل ( TPM ) مورد سنجش قرار گرفت و مقدار 107 کیلوگرم روغن سوخته غیر قابل مصرف معدوم گردید.

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان