اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

بازدید معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه معاونین محترم ایشان و استاندار محترم از اداره کل بیمه سلامت استان زنجان

بازدید معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه معاونین محترم ایشان و استاندار محترم از اداره کل بیمه سلامت استان زنجان

بازدید معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه معاونین محترم و استاندار محترم از اداره کل بیمه سلامت استان زنجان روز دوشنبه مورخ 1401/3/2

دیدار مدیرکل محترم اداره بیمه سلامت استان زنجان با دکتر خاتمی نماینده محترم مردم ماهنشان و ایجرود

دیدار مدیرکل محترم اداره بیمه سلامت استان زنجان با دکتر خاتمی نماینده محترم مردم ماهنشان و ایجرود

مدیرکل محترم اداره بیمه سلامت استان زنجان جناب آقای دکتر شیویاری و روسای ادارات بیمه سلامت زنجان با دکتر خاتمی نماینده محترم مردم ماهنشان و ایجرود و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دیدار نمودند .

آغاز هفته سلامت و بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رازبین زنجان

آغاز هفته سلامت و بازدید مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رازبین زنجان

در آغاز هفته سلامت روز 17 اردیبهشت ماه بازدید مدیر کل اداره کل بیمه سلامت استان زنجان از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی رازبین زنجان صورت پذیرفت.

شعار امسال هفته سلامت به درستی و بر اساس نظر متخصصان و صاحبنظران این حوزه و با درک صحیح از وضعیت جامعه بشری امروز "سلامت ما، سلامت سیاره ما" انتخاب شده است

شعار امسال هفته سلامت به درستی و بر اساس نظر متخصصان و صاحبنظران این حوزه و با درک صحیح از وضعیت جامعه بشری امروز "سلامت ما، سلامت سیاره ما" انتخاب شده است

شعار امسال هفته سلامت به درستی و بر اساس نظر متخصصان و صاحبنظران این حوزه و با درک صحیح از وضعیت جامعه بشری امروز "سلامت ما، سلامت سیاره ما" انتخاب شده است

123456789

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان