اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

برگشت آرامش به شعبه کارگشایی بانک ملی در پی شایعات اخیر

برگشت آرامش به شعبه کارگشایی بانک ملی در پی شایعات اخیر

با همکاری دستگاههای اجرایی و دادگستری محترم زنجان و همچنین اصحاب رسانه و جراید،با حمایت های استاندار محترم آرامش به شعبه کارگشایی برگشت.

«توزیع اسکناس نو» و «دریافت و پرداخت وجه نقد» در شعب بانک ملی ایران محدود شد

«توزیع اسکناس نو» و «دریافت و پرداخت وجه نقد» در شعب بانک ملی ایران محدود شد

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و در راستای بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک ملی ایران امسال توزیع اسکناس نو نخواهد داشت و دریافت و پرداخت وجه نقد نیز در شعب این بانک محدود اعلام شد.

12

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان