اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

بازدید بازرسین استان زنجان از سردخانه نگهداری میوه شب عید سروش پارسیان

بازدید بازرسین استان زنجان از سردخانه نگهداری میوه شب عید سروش پارسیان

بازدید رییس جهاد کشاورزی استان به همراه مدیر تعاون روستایی استان زنجان از محل ذخیره سازی میوه شب عید سال 1401

1345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان