اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

احداث وبهره برداری از طرح مجتمع خدمات بین راهی با مشارکت بانك كشاورزي استان زنجان

احداث وبهره برداری از طرح مجتمع خدمات بین راهی با مشارکت بانك كشاورزي استان زنجان

احداث وبهره برداری از طرح مجتمع خدمات بین راهی  با مشارکت  بانك كشاورزي استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهره برداری از طرح برق کوچک مقیاس  با مشارکت بانك كشاورزي استان زنجان

بهره برداری از طرح برق کوچک مقیاس با مشارکت بانك كشاورزي استان زنجان

بهره برداری از طرح برق کوچک مقیاس   با مشارکت  بانك كشاورزي استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احداث وبهره برداری از طرح کشت گلخانه هیدرو پونیک با مشارکت بانك كشاورزي استان زنجان

احداث وبهره برداری از طرح کشت گلخانه هیدرو پونیک با مشارکت بانك كشاورزي استان زنجان

احداث وبهره برداری از طرح کشت  گلخانه هیدرو پونیک با مشارکت  بانك كشاورزي استان زنجان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت بیش از 945ميليارد ريال تسهيلات مکانیزاسیون توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از 945ميليارد ريال تسهيلات مکانیزاسیون توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از 945ميليارد ريال  تسهيلات مکانیزاسیون توسط بانك كشاورزي استان زنجان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکوداشت سال زراعی جاری از سوی بانک کشاورزی

نکوداشت سال زراعی جاری از سوی بانک کشاورزی

نکوداشت سال زراعی جاری از سوی بانک کشاورزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمدید بدهی تولید کنندگان کشاورزان استان زنجان

تمدید بدهی تولید کنندگان کشاورزان استان زنجان

تمدید مهلت اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران بانک کشاورزی استان زنجان به مدت شش ماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت بیش از 835ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش مرغداری وطیور توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از 835ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش مرغداری وطیور توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت  بیش از 835ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش مرغداری وطیور  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرداخت بیش از 49ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش شیلات  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت بیش از 49ميليارد ريال کل تسهيلات دربخش شیلات توسط بانك كشاورزي استان زنجان

پرداخت  بیش از 49ميليارد ريال کل  تسهيلات دربخش شیلات  توسط بانك كشاورزي استان زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان