اخبار پورتال استان زنجان
X

نمایش جزئیات مطلب

مصاحبه "شبکه ترویج صنعت گوسفند استرالیا" با عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
دانشگاه زنجان

مصاحبه "شبکه ترویج صنعت گوسفند استرالیا" با عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

مصاحبه "شبکه ترویج صنعت گوسفند استرالیا" با دکتر رضا معصومی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، موضوع مصاحبه: سیستم های پرورش گوسفند و بز در ایران

دستگاه پی سی آر سرعت بالای ۹۶ خانه با کنترل دقیق الگوی دما و کنترل گرادیانت دمایی در دانشگاه زنجان ساخته شد

برای اولین بار در ایران توسط پژوهشکده فناوری نوین زیستی دانشگاه زنجان

دستگاه پی سی آر سرعت بالای ۹۶ خانه با کنترل دقیق الگوی دما و کنترل گرادیانت دمایی در دانشگاه زنجان ساخته شد

دانشگاه زنجان موفق به دریافت مجوز از کمیته ملی اخلاق در پژوهش ‌های زیست پزشکی وزارت بهداشت و تشکیل کمیته شد

1345678910انتها

آرشیو اخبار استان

دسته ها

آرشیو خدمات دستگاه ها

دسته ها

دی ان ان