اخبار کرونا

1345678910انتها

انتخابگر پوسته

همیار سلامت کیست؟

هسته‌های همیاران سلامت با هدف پیشگیری و کنترل بیماری کرونا، فرهنگ‌سازی و نظارت بر روند و چگونکی فعالیت های مربوط به این حوزه در این استان تشکیل شده است. 
هسته های همیار متشکل از عموم مردم، پرسنل ادارات و سازمانها، اصناف، امنای مساجد، دهیاران روستاها، کارکنان خانه های بهداشت روستایی و شهری و ... می باشد.

چک لیست همیاران سلامت

آمار هسته های همیار سلامت

انتخابگر پوسته

نظارت بر اجرای پروتکل های کرونا

1234

انتخابگر پوسته

آمار مبتلایان کرونا

134انتها

انتخابگر پوسته

کلیپ کرونا

انتخابگر پوسته

دی ان ان