مدیر دستگاه

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان

امیر ارجمند

تلفن تماس:  33033400  024

آدرس: زنجان، هنرستان، خیابان خرمشهر، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان

آدرس سایت: zanjan.mcth.ir

اخبار

12345678910انتها

خدمات الکترونیک

اینفوگرافی عملکرد دستگاه اجرایی

دی ان ان