مدیر دستگاه

مدیرکل پست استان زنجان
مدیرکل پست استان زنجان

رضا حمیدپور

تلفن تماس:  33450060  024

آدرس: زنجان، میدان رسل ، بلوار دارالقرآن ، اداره کل پست استان زنجان

آدرس سایت: www.zanjan.post.ir

اخبار

123456789

خدمات الکترونیک

اینفوگرافی عملکرد دستگاه اجرایی

دی ان ان